Koncepcja PNF – rehabilitant neurologiczny Wrocław

PNF to skrót od angielskiej nazwy proprioceptive neuromuscular facilitation, która oznacza proprioceptywne (czucie głębokie) nerwowo-mięśniowe usprawnianie. Jest to metoda rehabilitacji używana głównie w przypadku pacjentów neurologicznych, ale pomocna także przy w różnego typu zaburzeniach w układzie kostno-mięśniowym (u pacjentów ortopedycznych). Metodą PNF oddziałuje się na receptory ciała, które poprzez połączenia nerwowo-mięśniowe wpływają na ośrodkowy układ nerwowy (mózg) i ułatwiają, a często przywracają wykonywanie przez pacjenta upośledzonej czynności ruchowej. Głównym celem metody PNF jest przywracanie utraconych funkcji na przykład takich jak:

 • siadanie,
 • chodzenie,
 • utrzymywanie prawidłowej postawy,
 • sięganie po przedmioty.

Dla kogo jest przeznaczona terapia PNF? Rehabilitacja neurologiczna Wrocław

PNF znajduje zastosowanie przy takich schorzeniach i problemach zdrowotnych, jak:

 • udar krwotoczny i niedokrwienny,
 • SM (stwardnienie rozsiane),
 • SMA (rdzeniowy zanik mięśni),
 • polineuropatie,
 • uszkodzenia nerwów,
 • utrata siły mięśniowej,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • choroba Parkinsona,
 • zaburzenia połykania, oddychania,
 • stany po operacjach (np. po wszczepieniu endoprotezy),
 • stany po urazach (np. złamaniach),
 • skolioza, wady postawy ciała.

Jak widać, PNF ma bardzo wiele zastosowań. Może stać się np. elementem rehabilitacji poudarowej. Wrocław to tylko jeden z wielu ośrodków, w którym taką terapię stosuje się z bardzo dobrym skutkiem. Jej skuteczność została naukowo udokumentowana. PNF jest uznana za jedną z najlepszych neurologicznych metod fizjoterapeutycznych we współczesnej rehabilitacji.

 

Na czym polega metoda PNF? Terapia neurologiczna Wrocław

Stosując terapię PNF, szukam przyczyn zgłoszonych przez ciebie problemów, jednak same ćwiczenia opierają się na niezaburzonych umiejętnościach ruchowych. Przy pracy nad zmienionymi chorobowo elementami narządu ruchu pomagają zdrowe części ciała. Nauka prawidłowych wzorców ruchowych nie może się bowiem wiązać z dyskomfortem. To jedno z podstawowych założeń PNF – podobnie jak to, że wszystkie wykonywane przez człowieka ruchy są złożone – angażują różne partie mięśni. Właśnie dlatego wykorzystując sprawne regiony ciała i prawidłowe wzorce ruchowe, można wpłynąć na funkcjonowanie całego układu ruchu i uruchomić te funkcje, które zostały utracone (lub nigdy się nie wykształciły). Podczas terapii PNF stymuluję receptory ruchu oraz pozycji ciała tak, aby możliwe było utworzenie nowego wzorca ruchowego. Taka praca może polegać na:

 • wykonywaniu naturalnych, codziennych czynności,
 • wielokrotnym powtarzaniu określonych ruchów,
 • pobudzaniu zmysłów (poprzez bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe itp.),
 • ćwiczeniach z rozmaitymi akcesoriami (np. piłką),
 • ćwiczeniach rozciągających, rozluźniających, służących poprawie koordynacji.

Wszystkie ćwiczenia są dobrane tak, byś mógł je wykonać bez bólu i większego wysiłku.

 

PNF a rehabilitacja neurologiczna po udarze Wrocław

W mojej praktyce prowadzonej we Wrocławiu terapia neurologiczna metodą PNF zajmuje bardzo ważne miejsce. Pracuję najczęściej z pacjentami po udarach, dzięki czemu mam duże doświadczenie w tym zakresie. Metoda PNF sprawdza się znakomicie w przypadku osób zmagających się deficytami ruchowymi wynikającymi z porażenia lub niedowładu mięśni kończyn czy tułowia. W wielu ośrodkach we Wrocławiu rehabilitacja po udarach zmierza do usamodzielnienia pacjenta w oparciu o te partie narządu ruchu, które pozostały sprawne. Z kolei metoda PNF pozwala uaktywnić te obszary mózgu, które zostały zajęte podczas udaru.

 

Rehabilitacja poudarowa we Wrocławiu jest stosunkowo łatwo dostępna. Niestety w większości przypadków terapeuci działają stacjonarnie – w placówkach, do których osoby z niepełnosprawnością ruchową nie są w stanie dotrzeć samodzielnie. Takim pacjentom z pomocą może przyjść rehabilitant neurologiczny z Wrocławia, który prowadzi terapię w warunkach domowych – z dojazdem pod wskazany adres. Swoje usługi świadczę właśnie w takim systemie. Rozwiązuje on zresztą nie tylko problem ograniczonej mobilności pacjentów, ale także napiętego grafiku i braku czasu na dojazdy.

 

Skuteczna rehabilitacja po udarze mózgu Wrocław

Praca z chorym w jego mieszkaniu we Wrocławiu czyni rehabilitację po udarze mózgu znacznie bardziej efektywną niż w warunkach najlepiej wyposażonego ośrodka fizjoterapii. Terapia PNF bazuje na aktywnościach z zakresu samoobsługi i innych praktycznych ćwiczeniach. Pacjent ma większą szansę na odzyskanie samodzielności, jeśli odbudowuje wzorce ruchowe w przestrzeni, w której przychodzi mu funkcjonować na co dzień. Jeśli więc mieszkasz we Wrocławiu, rehabilitacja neurologiczna z moim udziałem jest dla ciebie znakomitym rozwiązaniem.

 

Jakich efektów spodziewać się po PNF? Rehabilitacja poudarowa Wrocław

Prowadzona przeze mnie we Wrocławiu rehabilitacja neurologiczna metodą PNF służy ukształtowaniu zaburzonych umiejętności ruchowych lub odzyskaniu tych, które utraciłeś na skutek choroby czy urazu – ale nie tylko! Korzyści, jakie możesz odnieść z takiej terapii, to:

 • poprawa koordynacji i równowagi,
 • zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej,
 • większy zakres ruchu,
 • lepsze czucie głębokie,
 • redukcja bólu.

Poszerzając możliwości ruchu, PNF zwiększy zakres twojej samodzielności, a tym samym podniesie komfort twojego życia. To przydatna metoda między innymi u pacjentów po udarze.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!