Terapia oddechowa

Rehabilitacja pulmonologiczna to dziedzina fizjoterapii, która w ostatnim czasie jest bardzo popularna i zyskała wielu zwolenników. Stała się bardzo powszechna i rozwija się w szybkim tempie przez pandemię COVID-19. Rehabilitacja pulmonologiczna to podejście kompleksowe, które:

  • zmniejsza objawy chorobowe
  • poprawia wydolność fizyczną i ogólny stan pacjenta przede wszystkim z przewlekłymi chorobami płuc, tj. przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), mukowiscydozą, astmą oskrzelowa, śródmiąższowymi chorobami płuc (pylice, sarkoidoza), nowotworami płuc.

Priorytetem w terapii pacjenta pulmonologicznego jest dla mnie nauka prawidłowego oddychania (np. Stosunek wdechu do wydechu powinien być 2:3). Klatka piersiowa prawidłowo uruchomiona pozwala w znacznym stopniu przyczynić się do polepszania stanu pacjenta oraz przyspiesza proces zdrowienia i służyjako środek zapobiegawczy w przypadku powikłaniom układu oddechowego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!